Wat is spam?

Ongevraagd verzonden e-mails worden 'spam' genoemd. Het versturen van spam aan particulieren is op grond van de Telecommunicatiewet verboden. U mag wel e-mail aan hen richten als zij daarvoor toestemming hebben gegeven. Ook het versturen van ongewenste e-mail aan bedrijven wordt als probleem gezien. Er zijn uitzonderingen: een bedrijf dat uw e-mailadres heeft verkregen bij de verkoop van een product of een dienst, mag uw adres gebruiken, ook als u daar geen toestemming voor hebt gegeven.

Promailer en spam

Promailer is een platform waarmee nieuwsbrieven verstuurd kunnen worden. Klanten van Promailer gebruiken dit platform om nieuwsbrieven te versturen. Wij attenderen onze klanten erop dat ongevraagde bulk e-mail wordt niet gewaardeerd; 'Spammers' kunnen op weinig sympathie rekenen. Hoewel wij zelf geen nieuwsbrieven versturen, verdient het tegengaan van spam onze aandacht.

Het is gebruikers van Promailer niet toegestaan ongevraagd mails te sturen naar bedrijven of particulieren.
Klanten van Promailer kunnen geblokkeerd worden indien zij ongevraag email versturen. Hierbij is het wel van belang dat een klacht goed onderbouwd aangemeld wordt.

Spam melden

Indien u ondanks al onze voorzorgen, toch meent een spambericht te hebben ontvangen, dat door één van onze cliënten is verzonden via het Promailer platform, dan verzoeken wij u het betreffende e-mailbericht door te sturen naar: abuse@promailer.nl

Wij zullen dan direct onderzoek uitvoeren en binnen drie werkdagen contact met u opnemen.


 

spam policy - disclaimer - onze klanten - algemene voorwaarden

Promailer ontwikkeld door Studio Projectie | Bekijk ook eens: DigitaleFactuur | BlijfInBed